SONG ABC

ABC DEF GHI JKL
MNO PQR STU VWX
YZ

 

Je kunt ook teksten vinden op Bandsites !!!!! De  Franse teksten van cajun &  zydeco songs zijn  
vaak moeilijk  te verstaan.  Bovendien zijn er zoveel verschillende versie's van.
  Daarom dit Song abc.
Ik nodig je uit, mij songteksten te mailen, liefst onder vermelding van de uitvoerende muzikant, en eventueel de tekstschrijver/componist,  dan zal ik ze hier publiceren.

 

Website met Cajun teksten

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 2-11-16 .

Ron van Doorneveld

je kunt me hier mailen