Will Pieters : Fiddle

Will speelt al vanaf zijn tienertijd gitaar en kwam door een jeugd vriend en wel Herman van Rijn in aanraking met Cajun-muziek door middel van een cassette bandje en een bijeenkomst met iemand die Cajun-accordeon speelde. De accordeonist Bas van der Poll polste Will over het wel of niet in het bezit hebben van een viool en Will had er toevallig één aan de muur hangen. Will kreeg van Bas een A-viertje met daarop de posities op een vioolhals om akkoorden te spelen en zo is Will begonnen met vioolspelen. Uit de bijeenkomsten is de Cajun Company ontstaan en Will heeft daar jarenlang deel van uitgemaakt tot ongeveer 2000. In 2001 voegde Will zich bij Except2 omdat deze band ook Cajun wilde gaan spelen. In 2003 richtte Will zijn eigen band op en twee leden van Except2(Ed en Ron) en zijn vrouw Netty voegden zich bij hem in de Downtown Cajun Band.